مهلت ثبت نام در دومین جشنواره ایمونولوژی و آلرژی ایران تا 15 اسفند ماه تمدید شد....

 

 

به نام خدا

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

 آیین نامه جشنواره ایمونولوژی و آلرژی ایران

 

ماده 1- جشنواره ایمونولوژی توسط انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران جهت تجلیل از اساتید، پژوهشگران و فناوران برتر ایرانی در عرصه ایمونولو‍ژی برگزار می گردد.

 

ماده 2-اهداف برگزاری جشنواره

       1-     شناسایی، معرفی، تشویق و تقویت انگیزه در اعضاء هیئت علمی، پژوهشگران، فناوران و دانشجویان نخبه ایرانی جهت ارتقاء، توسعه، آموزش و به کارگیری دانش ایمونولوژی

       2-     ترویج دانش ایمونولوژی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی جامعه در خصوص جایگاه و نقش این رشته علمی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها

 

ماده 3- جشنواره دارای بخش‌های مختلف به شرح زیر می باشد:

الف- بخش پژوهشگران برگزیده

      1-     استاد

      2-     پژوهشگر جوان

      3-     دانشجو

ب- بخش پژوهش های برگزیده

      1-     طرح پژوهشی

      2-     مقاله

      3-     کتاب

      4-     اختراع یا فرآورده

ج- بخش مراکز علمی- تحقیقاتی برگزیده

      1-     گروه آموزشی ایمونولوژی

      2-     مرکز تحقیقاتی

      3-     شرکت دانش بنیان

 

تبصره 1: برگزیدگان حقیقی هر دوره تنها تا 5 سال می توانند در سایر بخش ها شرکت کنند.

تبصره 2:  برگزیده باید حداقل 80 درصد امتیاز لازم را از جدول مربوطه کسب نماید.

تبصره 3: تمامی فعالیت ها ی ارائه شده باید مرتبط با ایمونولوژی باشد
 

 

متن کامل آیین نامه جشنواره ایمونولوژی و آلرژی ایران
 

دریافت فرم ثبت نام در جشنواره (جدید)

 

 شرکت کننده محترم لطفا" فرم های تکمیل شده را جهت بررسی و انجام ثبت نام بعد از پر کردن، به پست الکترونیک secondfestival@yahoo.com ارسال فرمائید.