شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشند برای شرکت در کنگره و ارسال مقاله یا پوستر، ثبت نام و پرداخت هزینه اولیه ثبت نام الزامی می باشد.

در فرآیند ثبت نام هنگام ایجاد حساب کاربری و ثبت اولیه به صورت اتوماتیک هزینه شرکت در کنگره در صورت حساب شما آورده شده و تا زمان پرداخت و تسویه صورت حساب مذکور امکان ارسال مقاله و یا فعالیت دیگر در سایت مقدور نمی باشد.

شرکت کنندگان گرامی در نظر داشته باشند هزینه های اولیه ثبت نام بعد از تاریخ 15 بهمن ماه سال 1394 حدود 20درصد افزایش خواهد داشت و جهت استفاده از تخفیف ارائه شده می بایست تا تاریخ ذکر شده نسبت به ثبت نام و پرداخت وجه همایش اقدام نمایید.

 

نحوه تهیه و تنظیم چکیده فارسی و انگلیسی مقالات باید در چارچوب زیر باشد:

  • عنوان مقاله 

  • اسامی نویسندگان به همراه مقطع تحصیلی و نام دانشگاه محل کار یا تحصیل (ابتدا نام خانوادگی و سپس حرف اول نام  نویسندگان نوشته شود. نام اول به عنوان ارایه کننده مقاله در نظر گرفته خواهد شد).

  • چکیده‌ فارسی شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری می باشد.

  • چکیده انگلیسی شامل Introduction، Materials and Methods، Results، Conclusion  می باشد.

  • متن  چکیده فارسی و انگلیسی مقاله نباید از 250  کلمه تجاوز کند. مطالب باید به گونه‌ای بیان شود که جمع‌بندی کلی از کار انجام شده را ارایه کند.

  • متن چکیده فارسی  با قلم B Nazanin اندازه 14 و چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه 12 با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word  نسخه‌های 2003 یا 2007 نوشته  شود. 

  • در چکیده ارسالی از جدول، شکل یا نمودار استفاده نشود. 

  • چکیده هم باید به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی نوشته شود و تعداد کلمات در هرکدام از زبان ها نباید از 250 کلمه تجاوز نماید.

 

توجه:

  • خلاصه مقاله و یا مقاله کامل نباید پیش از این همایش برای همایش های دیگر ارسال شده باشد. در غیر این صورت در فرآیند داوری قرار نخواهد گرفت.

  • با توجه به دریافت مقالات از طریق سایت همایش، شخصی که مقاله را ارسال و ثبت می کند به عنوان صاحب مقاله شناخته خواهد شد.