*** برنامه جدید و نهایی کنگره و ارائه مقالات (سخنرانی / پوستر)  (دریافت فایل PDF برنامه) حجم 4.5MB

(در تاریخ 1395/01/31بروز رسانی شده است)

 

کلیه شرکت کنندگان محترم سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران-تبریز که مقاله آنها بصورت سخنرانی یا پوستر مورد پذیرش قرار گرفته است، خواهشمند است با مشاهده برنامه نهایی ارائه مقالات از تاریخ دقیق برنامه خود مطلع شده و نسبت به آن برنامه ریزی کنند. در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در زمینه مقالات لطفا با آقای دکتر جعفری با شماره 09144021743 تماس بگیرید.