اعلام برنامه کارگاه های کنگره

محققین و دانشجویانی که تمایل به شرکت در کارگاه ها و دوره های پیشرفته ایمونولوژی دارند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند، با توجه به محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه ها و دوره های پیشرفته، حق تقدم با افرادی است که زودتر از بقیه اقدام به ثبت نام و واریز هزینه ثبت نام نموده اند.

 

با تشکر

دبیرخانه کنگره