تمدید ثبت نام و ارسال مقاله تا 15 بهمن ماه 1394

قابل توجه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی

با توجه به استقبال شما عزیزان، مهلت ارسال مقاله و استفاده از تخفیف ویژه سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران تا 15 بهمن ماه تمدید گردید.

کمیته اجرایی کنگره

قابل توجه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی

با توجه به استقبال شما عزیزان، مهلت ارسال مقاله و استفاده از تخفیف ویژه سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران تا 15 بهمن ماه تمدید گردید.

کمیته اجرایی کنگره