قابل توجه ثبت نام کنندگان در سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران - تبریز

قابل توجه ثبت نام کنندگان در سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران - تبریز

 

به اطلاع آن دسته از ثبت نام کنندگان گرامی (با مقاله و بدون مقاله) در سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران که مبلغ ثبت نام را واریز ننموده اند، می رساند که آخرین مهلت تسویه حساب و استفاده از تخفیف کنگره، 30 دی  ماه 1394 می باشد.

لذا تقاضا می شود تا پایان مهلت مقرر نسبت به واریز صورت حساب صادر شده در صفحه کاربری خود اقدام نمایید.

 

با سپاس

دبیرخانه کنگره

1394/10/22