اطلاعیه تمدید مهلت ارسال مقاله و استفاده از تخفیف ویژه کنگره

قابل توجه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی

با توجه به استقبال شما عزیزان، مهلت ارسال مقاله و استفاده از تخفیف ویژه سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران تا 30 دی ماه تمدید گردید.

کمیته اجرایی کنگره

قابل توجه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی

با توجه به استقبال شما عزیزان، مهلت ارسال مقاله و استفاده از تخفیف ویژه سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران تا 30 دی ماه تمدید گردید.

کمیته اجرایی کنگره